top of page

Speciaal onderwijs (DSO)

Wanneer er sprake is van aantoonbare ondersteunings­behoeftes, kun je in aanmerking komen voor onze DSO-klas. Deze kleine klas, die in samenwerking met Yulius wordt vormgegeven, biedt meer structuur en een vaste omgeving. In deze klas bereiden we je voor op een plek in een reguliere klas of in het leerwerktraject in de bovenbouw.

Dit bieden we aan

Vmbo BB/KB onderwijs.

Maximaal 12 leerlingen in de klas.

Vaste docent en onderwijsassistent.

Bijna alle vakken van één docent.

Vast rooster en schooltijden.

Vast lokaal.

Één kind één plan; maatwerk.

Onderwijs waarin de daltonwaarden centraal staan.

Opbouwen van lessen op de praktijkafdelingen.

Onbekende onderwijssituaties worden voorbesproken.

Opbouwen van vrijere activiteiten.

Indien gewenst onder begeleiding pauzeren.

Sociaal-emotionele trainingen zoals ‘Rots & Water’.

Intensief contact met ouders.

Samenwerking met een gedragswetenschapper.

Uitgebreid ondersteuningsteam.

Lees meer over de DSO-klas in onze folder.

EXPEDITIES

VMBO proeflessen

vanaf 16 oktober 2024

MAVO & HAVO proeflessen

vanaf 16 oktober 2024

vanaf 16 oktober 2024

VWO proeflessen

bottom of page