top of page
disclaimer
disclaimer

Het Stedelijk Dalton Lyceum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de organisatie op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Privacy
Het Stedelijk Dalton Lyceum behandelt persoonsgegevens van bezoekers van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt het Stedelijk Dalton Lyceum overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Auteursrecht
De auteursrechten van deze website liggen bij het Stedelijk Dalton Lyceum. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het Stedelijk Dalton Lyceum teksten of informatie van deze site te verspreiden, vermenigvuldigen of op andere wijze openbaar te maken. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden? Dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar daaromdalton@dalton-dordrecht.nl.

 

Cookies
De website van het Stedelijk Dalton Lyceum plaatst cookies om de functionaliteit van de website te verbeteren en om het surfgedrag op de website te monitoren. Het analyseren van surfgedrag gebeurt op hoofdlijnen en niet op individueel niveau. Het Stedelijk Dalton Lyceum verzamelt geen persoonsgegevens van websitebezoekers en verstrekt deze ook niet aan derden. 

 

Links naar andere sites
Op onze website treft u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg worden geselecteerd, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van het Stedelijk Dalton Lyceum.

 

Linken naar onze website
Linken naar de website van het Stedelijk Dalton Lyceum is toegestaan, mits de goede naam van het Stedelijk Dalton Lyceum daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming en/of steun van het Stedelijk Dalton Lyceum wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

 

Vragen en reacties
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Communicatie & PR van het Stedelijk Dalton Lyceum: daaromdalton@dalton-dordrecht.nl.

 

Wijzigingen
Het Stedelijk Dalton Lyceum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer. Het verdient aanbeveling om de disclaimer met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Colofon
Eindredactie: Communicatie & PR, Stedelijk Dalton Lyceum.

disclaimer
bottom of page